Provinciale carpoolplaatsen verduurzaamd met 70 V2G-laders onder We Drive Solar Solar Carports

Een bi-directionele laadpaal, geplaatst bij een Solar Carport van WeDriveSolar.

Elektrisch vervoer stimuleren om de CO2-uitstoot te verminderen, dat is het doel. In een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit heeft We Drive Solar een mooie tender gewonnen van de Provincie Utrecht om duurzame energieopwekking en elektrisch laden te integreren op provinciale carpoolplaatsen.

Het Project

In totaal zullen 10 carpoolplaatsen rond Utrecht worden voorzien van Solar Carports. Deze bevatten samen 2800 zonnepanelen. Onder de carports kunnen 465 auto’s staan, waarvan 70 voorzien zijn van laadpalen. Deze laadpalen, die door Vigor worden geleverd, zijn bidirectioneel, waardoor elektrische auto’s terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet tijdens piekmomenten.

Duurzaamheid en Maatschappelijke Impact

Het project is een mooie stap in het bijdragen aan de energietransitie. Door duurzaam opwekken en laden te combineren, vermindert We Drive Solar de CO2-voetafdruk van elektrisch vervoer verder. Het faciliteren van elektrisch rijden op provinciale carpoolplaatsen zal ook bijdragen aan een grotere acceptatie van elektrische voertuigen, wat uiteindelijk zal leiden tot schonere lucht en een gezondere leefomgeving voor iedereen. Er is afgesproken dat de oplaadtarieven op deze solar carports altijd lager zullen zijn dan de vergelijkbare benzinekosten per kilometer.

Bidrectionele Laders

De zongestuurde bidrectionele laders kunnen laden én ontladen (ook wel V2G of vehicle to grid genoemd). Hierdoor kunnen autobatterijen gebruikt worden als opslag voor een 100 procent duurzaam energiesysteem op basis van zon en wind. Geschikte elektrische auto’s kunnen energie terug leveren aan het elektriciteitsnet als de stroomprijzen hoog zijn, en opladen als de prijzen zijn gedaald. Er komen volgend jaar meerdere elektrische voertuigen op de markt die geschikt zijn om bidrectioneel te laden. Het is de verwachting van We Drive Solar dat deze techniek binnenkort de norm gaat worden voor nieuwe EV’s. De V2G laders die door Vigor worden geleverd zijn in samenwerking met We Drive Solar ontworpen. Hiermee zijn de solar carports klaar voor een bidirectionele toekomst.

Toekomstperspectieven

De eerste Carports worden in het voorjaar 2024 geplaatst, en het project zal lopen tot medio 2025. Met dit project worden er deuren geopend naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame infrastructuur. Het is een voorbeeld van hoe innovatieve bedrijven en organisaties samen kunnen werken om een groenere en meer milieuvriendelijke samenleving te creëren.

Andere items