Duurzame Revolutie bij CTPark Amsterdam City met Geavanceerde Energie-infrastructuur

In de voortdurende zoektocht naar duurzame oplossingen en groene energie heeft CTPark Amsterdam City indrukwekkende stappen gezet. In nauwe samenwerking met verschillende bedrijven onder de Koolen Industries Groep heeft het park een state-of-the-art duurzaamheidssysteem geïmplementeerd. Met 12.000 zonnepanelen op het dak en een geavanceerd energieopslagsysteem is CTPark Amsterdam City nu een toonbeeld van groene innovatie en efficiëntie.

Zonne-energie als Hoofdbron

Een van de meest opvallende kenmerken van deze duurzame transformatie is het gebruik van zonne-energie. Het dak van CTPark Amsterdam City is voorzien van maar liefst 12.000 zonnepanelen, die groene energie opwekken uit de kracht van de zon. Deze installatie voorziet het park van een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind en tegelijkertijd kosten worden bespaard.

24/7 Energiebeschikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat de opgewekte zonne-energie 24 uur per dag beschikbaar is, heeft CTPark Amsterdam City geïnvesteerd in een geavanceerd energieopslagsysteem. Dit systeem slaat overtollige energie op tijdens zonnige dagen en maakt deze beschikbaar voor gebruik, zelfs wanneer de zon onder de horizon is verdwenen. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van groene energie verhoogd en wordt het park minder afhankelijk van het reguliere elektriciteitsnet.

Bidirectionele AC-laadpunten en Vehicle-to-Grid (V2G) Innovatie

Een andere indrukwekkende ontwikkeling in CTPark Amsterdam City is de installatie van 200 bidirectionele AC-laadpunten. Deze laadpunten hebben de mogelijkheid om niet alleen voertuigen op te laden, maar ook energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Deze innovatieve benadering maakt gebruik van Vehicle-to-Grid (V2G) technologie, waarmee elektrische voertuigen dienen als mobiele energieopslagsystemen.

Dit betekent dat de voertuigen die aan de laadpunten zijn gekoppeld, kunnen fungeren als flexibele energieopslagapparaten. Met een potentieel vermogen van maar liefst 12 Megawatt kunnen deze voertuigen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het stabiliseren van het energienetwerk.

Slimme Software voor Optimale Efficiëntie

Om dit geavanceerde energiesysteem optimaal te benutten, is intelligente software van cruciaal belang. De slimme software is voortdurend bezig met berekeningen en maakt strategische keuzes voor de laadinfrastructuur.

Bijvoorbeeld, wanneer er veel zonne-energie beschikbaar is, zal de software prioriteit geven aan het zo snel mogelijk opladen van elektrische voertuigen. Echter, zodra de zon verdwijnt of de energiebehoefte stijgt, kunnen de bidirectionele laadstations energie terugleveren aan het net om aan de vraag te voldoen. Dit proces minimaliseert het gebruik van conventionele energiebronnen en maakt het systeem efficiënter en duurzamer.

Toekomstperspectieven

De implementatie van deze geavanceerde energie-infrastructuur bij CTPark Amsterdam City markeert een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame toekomst. Het benutten van zonne-energie en de integratie van V2G-technologie tonen aan hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering.

Dankzij de samenwerking met de Koolen Industries Groep en de toepassing van intelligente software, staat CTPark Amsterdam City aan de voorhoede van duurzaamheid en innovatie. Dit is een inspirerend voorbeeld voor bedrijven wereldwijd die zich inzetten voor een groenere toekomst.

Andere items